znak

zastupitelé
Adresa: 
Obecní úřad Vrančice
Vrančice  14
262 31
Číslo Jméno Umístění Telefon Mobil Fax
1 Jiří Sláma starosta 725021794
2 Jindřich Toufar zástupce starosty 736649205
3 Jiří Beneš člen 602786421
4 ing. Josef Vošahlík člen 603740919
5 Tomáš Sýkora člen 774514221
6 Jiří Borzyk člen 777977715
7 Jaroslava Slámová člen 723238125